Please enable javascript to use this site.
· OpenID
matoken自宅で動いている個人用GNU socialです. Pleroma FE 併用中.

 1. matoken (matoken@gnusocial.matoken.org)'s status on Saturday, 17-Nov-2018 19:56:59 JST matoken matoken
  Raspbian stretch 2018-11-13 ダウンロードリンク #

  $ LANG=C wget --max-redirect=0 https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest 2>&1 | sed -En 's/Location: ([^ ]*).*$/\1/p'
  https://gnusocial.matoken.org/url/186742
  $ lynx -dump https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite/images/raspbian_lite-2018-11-15/ | grep \/2018-11-13-raspbian-stretch-lite. | sed -e 's/^.*\. //'
  https://gnusocial.matoken.org/url/186743
  https://gnusocial.matoken.org/url/186742
  https://gnusocial.matoken.org/url/186744
  https://gnusocial.matoken.org/url/186745
  https://gnusocial.matoken.org/url/186747
  https://gnusocial.matoken.org/url/186748
  $ LANG=C wget --max-redirect=0 https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest 2>&1 | sed -En 's/Location: ([^ ]*).*$/\1/p'
  https://gnusocial.matoken.org/url/186749
  $ lynx -dump https://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/raspbian-2018-11-15/ | grep \/2018-11-13-raspbian-stretch. | sed -e 's/^.*\. //'
  https://gnusocial.matoken.org/url/186750
  https://gnusocial.matoken.org/url/186749
  https://gnusocial.matoken.org/url/186751
  https://gnusocial.matoken.org/url/186752
  https://gnusocial.matoken.org/url/186753
  https://gnusocial.matoken.org/url/186754
  $ LANG=C wget --max-redirect=0 https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_full_latest 2>&1 | sed -En 's/Location: ([^ ]*).*$/\1/p'
  https://gnusocial.matoken.org/url/186755
  $ lynx -dump https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_full/images/raspbian_full-2018-11-15/ | grep \/2018-11-13-raspbian-stretch. | sed -e 's/^.*\. //'
  https://gnusocial.matoken.org/url/186756
  https://gnusocial.matoken.org/url/186755
  https://gnusocial.matoken.org/url/186757
  https://gnusocial.matoken.org/url/186758
  https://gnusocial.matoken.org/url/186759
  https://gnusocial.matoken.org/url/186761